ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ SATIT KKU
Demonstration school of khon kaen University
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ความสุขของกะทิ/ งามพพรณ เวชชาชีวะ
   งามพพรณ เวชชาชีวะ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดร.ร.สาธิตศึกษาประถม)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
895.913
ง-ค 2553 
คำพ่อสอน/ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหา
   พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดร.ร.สาธิตศึกษาประถม)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
815.915
พ-ค 2552 
คู่มือการเรียนการสอน เรื่อง การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภั..
   สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดร.ร.สาธิตศึกษาประถม)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
363.125
ส-ค 2546 
คู่มือการเรียนการสอน เรื่อง การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภั..
   สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดร.ร.สาธิตศึกษาประถม)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
363.125
ส-ค 2546 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
   สายฝน ศิลปพรหม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดร.ร.สาธิตศึกษาประถม)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
294
ส655ม 2551 
เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดร.ร.สาธิตศึกษามัธยม)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   ก่อนหยุดหยุดก่อน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดร.ร.สาธิตศึกษามัธยม)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดร.ร.สาธิตศึกษามัธยม)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดร.ร.สาธิตศึกษามัธยม)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   ณั
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
530
ณ361ฟ 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง

   จากฐานข้อมูลภายนอก:
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [1673]   [แสดง 20/33450 รายการ]

 Copyright 2018. All Rights Reserved.