ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ SATIT KKU
Demonstration school of khon kaen University
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก
วันปิดทำการของห้องสมุด
ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 10 กรกฎาคม 2560  วันอาสาฬบูชา
2 10 มีนาคม 2560  ปิดภาคเรียน 2559
3 13 กุมภาพันธ์ 2560  หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
4 10 กุมภาพันธ์ 2560  เข้าค่าย
5 13 มกราคม 2560  ปิดกีฬาสาธิต
6 12 มกราคม 2560  ปิดกีฬาสาธิต
7 11 มกราคม 2560  ปิดกีฬาสาธิต
8 10 มกราคม 2560  ปิดกีฬาสาธิต
9 9 มกราคม 2560  ปิดกีฬาสาธิต
10 8 มกราคม 2560  ปิดกีฬาสาธิต
11 7 มกราคม 2560  ปิดกีฬาสาธิต
12 6 มกราคม 2560  ปิดกีฬาสาธิต
13 5 มกราคม 2560  ปิดกีฬาสาธิต
14 4 มกราคม 2560  ปิดกีฬาสาธิต
15 3 มกราคม 2560  ชดเชยปีใหม่
16 2 มกราคม 2560  ชดเชยปีใหม่
17 12 ธันวาคม 2559  ชดเชยวันรัฐธรรมนูธ
18 24 ตุลาคม 2559  หยุดชดเชยวันปิยมหาราช
19 20 กรกฎาคม 2559  ชดเชยวันออกพรรษา
20 19 กรกฎาคม 2559  วันเข้าพรรษา
21 18 กรกฎาคม 2559  รัฐบาลประกาศวันหยุดพิเศษ
22 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
23 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อ
24 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
25 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
26 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
27 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
28 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
29 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
30 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
31 27 มกราคม ของทุกปี  OD
32 26 มกราคม ของทุกปี  OD
33 25 มกราคม ของทุกปี  OD
34 16 มกราคม ของทุกปี  วันครู
35 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Copyright 2017. All Rights Reserved.