ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ SATIT KKU
Demonstration school of khon kaen University
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก
วันปิดทำการของห้องสมุด
ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 29 พฤษภาคม 2561  วันวิสาขบูชา
2 1 มีนาคม 2561  วันมาฆบูชา
3 9 ตุลาคม 2560  ปิดภาคเรียน
4 10 กรกฎาคม 2560  วันอาสาฬบูชา
5 10 มีนาคม 2560  ปิดภาคเรียน 2559
6 13 กุมภาพันธ์ 2560  หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
7 10 กุมภาพันธ์ 2560  เข้าค่าย
8 13 มกราคม 2560  ปิดกีฬาสาธิต
9 12 มกราคม 2560  ปิดกีฬาสาธิต
10 11 มกราคม 2560  ปิดกีฬาสาธิต
11 10 มกราคม 2560  ปิดกีฬาสาธิต
12 9 มกราคม 2560  ปิดกีฬาสาธิต
13 8 มกราคม 2560  ปิดกีฬาสาธิต
14 7 มกราคม 2560  ปิดกีฬาสาธิต
15 6 มกราคม 2560  ปิดกีฬาสาธิต
16 5 มกราคม 2560  ปิดกีฬาสาธิต
17 4 มกราคม 2560  ปิดกีฬาสาธิต
18 3 มกราคม 2560  ชดเชยปีใหม่
19 2 มกราคม 2560  ชดเชยปีใหม่
20 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
21 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อ
22 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
23 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันเสด็จสวรรคต ร.9
24 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
25 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
26 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
27 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
28 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
29 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
30 16 มกราคม ของทุกปี  วันครู
31 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Copyright 2018. All Rights Reserved.