426 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

294 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Thai Society of Agricultural Engineering Journal (TSAEJ)
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย