งานแจ้งซ่อม/ร้องขอทั้งหมด

รหัสงาน เรื่อง สถานะ รายละเอียด
2017-957 เรื่อง แจ้งซ่อมห้องประชุมกลุ่มย่อย 2301B ชำรุด แตะบัตรประตูไม่เปิด 2017-09-25 15:03:33ระหว่างดำเนินการ
2017-956 เรื่อง แจ้งซ่อมห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้อง 2601A-D,2602B 2017-09-25 14:27:00สำเร็จ
2017-955 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ลง Driver win xp 2017-09-25 14:12:00สำเร็จ
2017-954 เรื่อง เปลี่ยนหลอดไฟ (หลอดตะเกียบ) 2017-09-22 08:39:48รออนุมัติ
2017-953 เรื่อง ห้องประชุมกลุ่มย่อย 2302D แตะบัตรประตูไม่เปิด 2017-09-19 13:27:34ระหว่างดำเนินการ
2017-952 เรื่อง เพิ่มหลอดไฟห้องหนังสือเก่า (Warehouse edu.)ชั้นลอย อารคาร2 2017-09-19 11:26:18รออนุมัติ
2017-951 เรื่อง เครื่องบริการ Print Ricoh ไม่ได้ 2017-09-11 08:48:46สำเร็จ
2017-950 เรื่อง แจ้งซ่อมรางเก็บสายไฟประตู zone 24 แตก 2017-09-07 09:47:09รออนุมัติ
2017-949 เรื่อง แจ้งซ่อมโซน 24/7 2017-09-06 10:30:48รออนุมัติ
2017-948 เรื่อง แจ้งซ่อมโซน 24/7 2017-09-06 10:29:50รออนุมัติ
2017-947 เรื่อง แจ้งซ่อมกล้องวงจรปิด 2017-09-05 16:40:09รออนุมัติ
2017-946 เรื่อง แจ้งซ่อมกล้องวงจรปิด 2017-09-05 16:39:36รออนุมัติ
2017-945 เรื่อง แจ้งซ่อมกล้องวงจรปิด 2017-09-05 16:38:35รออนุมัติ
2017-944 เรื่อง แจ้งซ่อมกล้องวงจรปิด 2017-09-05 16:37:27รออนุมัติ
2017-943 เรื่อง แจ้งซ่อมกล้องวงจรปิด 2017-09-05 16:36:30รออนุมัติ
2017-942 เรื่อง แจ้งซ่อมกล้องวงจรปิด 2017-09-05 16:34:16รออนุมัติ
2017-941 เรื่อง แจ้งซ่อมกล้องวงจรปิด 2017-09-05 16:32:05รออนุมัติ
2017-940 เรื่อง คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ 2017-09-04 11:17:57สำเร็จ
2017-939 เรื่อง คอมมีปัญหา 2017-09-01 10:43:03สำเร็จ
2017-938 เรื่อง ซ่อมเครื่องปริ้น 2017-08-31 09:53:45สำเร็จ
2017-937 เรื่อง ห้อง 2502B ห้องประชุมกลุ่มย่อย ชำรุด ใช้งานไม่ได้ 2017-08-30 09:45:57สำเร็จ
2017-936 เรื่อง เครื่องอ่านบัตรไม่ทำงาน 2017-08-29 13:03:34สำเร็จ
2017-935 เรื่อง เครื่องบริการชั้นสามไม่สามารถเข้าระบบ WalaiAutolib ได้ 2017-08-29 13:00:21สำเร็จ
2017-934 เรื่อง ห้องประชุมกลุ่มย่อย ชั้น 3 2017-08-25 14:05:20สำเร็จ
2017-933 เรื่อง PC คุณอภิญญาไม่มีสัญาณภาพ 2017-08-25 11:06:10สำเร็จ
2017-932 เรื่อง PC พี่สุวิมล ร้องเสียงดัง 2017-08-25 09:32:01สำเร็จ
2017-931 เรื่อง ซ่อมคอมพิวเตอร์ 2017-08-23 10:49:56สำเร็จ
2017-930 เรื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ 2017-08-15 09:31:36สำเร็จ
2017-929 เรื่อง เครื่อง Kiosk ยืมคืน ขึ้น error ไม่สามารถยืมคืนได้ 2017-08-11 11:08:18สำเร็จ
2017-928 เรื่อง แจ้งซ่อมกล้องวงจรปิด 2017-08-10 15:49:15ชำรุดซ่อมไม่ได้
2017-927 เรื่อง แจ้งซ่อมกล้องวงจรปิด 2017-08-10 13:30:42อนุมัติ
2017-926 เรื่อง แจ้งซ่อมกล้องวงจรปิด 2017-08-10 13:29:58อนุมัติ
2017-925 เรื่อง แจ้งซ่อมกล้องวงจรปิด 2017-08-10 13:29:27อนุมัติ
2017-924 เรื่อง แจ้งซ่อมกล้องวงจรปิด 2017-08-10 13:28:23อนุมัติ
2017-923 เรื่อง แจ้งซ่อมกล้องวงจรปิด 2017-08-10 13:27:25อนุมัติ
2017-922 เรื่อง แจ้งซ่อมกล้องวงจรปิด 2017-08-10 13:26:45อนุมัติ
2017-921 เรื่อง เปลี่ยนถ่าน bios 2017-08-09 11:42:56สำเร็จ
2017-920 เรื่อง ติดตั้ง Driver win xp 2017-08-09 11:35:24สำเร็จ
2017-919 เรื่อง ซ่อมเครื่อง RFID ที่ใช้ Scan บาร์โค้ดหนังสือ 2017-08-09 10:38:38รออนุมัติ
2017-918 เรื่อง แจ้งซ่อมกล้องวงจรปิด 2017-08-08 10:07:53ชำรุดซ่อมไม่ได้
2017-917 เรื่อง ขอให้ช่วยตรวจสอบการลงทะเบียนประชุมออนไลน์ 2017-08-04 09:25:49ระหว่างดำเนินการ
2017-916 เรื่อง แจ้งซ่อม LAN กล้องวงจรปิด 2017-08-03 13:19:17ชำรุดซ่อมไม่ได้
2017-915 เรื่อง ประตูทางเชื่อมชั้น 3 อาคารศูนย์ กับ ห้องสมุด อาคาร 2 เปิด-ปิดยาก ประตูบวม/โก่ง 2017-07-31 16:24:14รออนุมัติ
2017-914 เรื่อง ห้องประชุมกลุ่ม 2402B ไฟกระพริบบ่อย 2017-07-31 15:40:42รออนุมัติ
2017-913 เรื่อง ต้องตั้งเวลา และวันที่ที่เปิดเครื่องใหม่ 2017-07-27 09:32:32สำเร็จ
2017-911 เรื่อง หลอดไฟนีออนห้องวารสารภาษาต่างประเทศไม่ติด 1 ดวง 2017-07-26 16:53:38รออนุมัติ
2017-910 เรื่อง keyboard surface ใช้ไม่ได้ 2017-07-25 11:03:12รออนุมัติ
2017-909 เรื่อง แจ้งซ่อมเครื่องคอมฯ 2017-07-20 08:52:12สำเร็จ
2017-908 เรื่อง แจ้งซ่อมกล้องวงจรปิด 2017-07-14 10:14:53ชำรุดซ่อมไม่ได้
2017-907 เรื่อง แจ้งซ่อมกล้องวงจรปิด 2017-07-14 10:14:19ชำรุดซ่อมไม่ได้

= งานไอที, = งานโสต, = งานช่าง, = งานอื่นๆ(งานช่าง)