คู่มือการใช้งานราชกิจจานุเบกษา 11

ข่าวสารและความบันเทิง
download โดย : สำนักวิทยบริการ

KKUL Facebook Fanpage 18

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

KKUL Line Official 16

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

การจองห้องประชุมกลุ่มย่อย 24

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ระบบสมาชิกห้อง Walai Member 20

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Smart Meeting Room 21

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Park & Pick Drive Thru Service 22

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Music Zone 21

ข่าวสารและความบันเทิง
download โดย : สำนักวิทยบริการ

RFID KKUL Book Drop 18

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

KKU Library Cognitive Tools 28

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Google Cardboard 15

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Wi-Fi Diaplay 12

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

สิทธิ์ในการยืมทรัพยากรสมาชิกห้องสมุด 35

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

มุมหนังสือ Special Person 33

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ขอความร่วมมือการใช้พื้นที่นั่งอ่าน 24 ชั่วโมง 24

ข่าวสารและความบันเทิง
download โดย : สำนักวิทยบริการ

การทิ้งขยะ 29

ข่าวสารและความบันเทิง
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ยืมหนังสือออนไลน์ต่อด้วยตนเอง 30

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

งานรักษาความปลอดภัย 20

ข่าวสารและความบันเทิง
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ไม่นำอาหาร ขนม และเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องสมุด 27

ข่าวสารและความบันเทิง
download โดย : สำนักวิทยบริการ

วิธีสแกนประตูห้องสมุดที่ถูกต้อง 20

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Park & Pick Service 30

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Renew Online ด้วยตนเอง 28

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Ref Lib ผู้ช่วยนักวิจัย 24

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Mobile Devices 39

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

KKU Library Free Charge 15

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

KKU Library Co-Working Space 24

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ยืดอก พกบัตร มาห้องสมุดกัน 27

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Campus Delivery Service (CDS) 25

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

KKU LIbrary Social Network 68

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ระบบวัดอุณหภูมิห้อง 55

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Smart Purse 67

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

KKU Library Social Network 78

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ระบบสำรวจครภัณฑ์ 46

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

KKU Library Check in 37

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

KKU Library Social Network 32

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

KKU Library Infographic 42

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Smart Poster 41

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

รณรงค์การแบ่งปันที่นั่งอ่านหนังสือ 65

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย 2eBook 85

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic 114

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

หลักสูตรอบรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ 56

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

หลักสูตรอบรม Managing Citations Using Zotero 82

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ฐานข้อมูล Web of Science 47

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC) 141

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

หลักสูตรอบรม SCOPUS: the database for Research and Publications Development 59

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ฐานข้อมูล SciFinder 69

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ฐานข้อมูล Oxford Journals Online 105

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

หลักสูตรอบรม Managing Citations Using Mendeley 66

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ฐานข้อมูล Matichon e-Library 78

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ฐานข้อมูล KKU E-Theses 207

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ฐานข้อมูล JCR (Journal Citation Report) 61

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ฐานข้อมูล Emerald Management 52

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

วิธีค้นหาเอกสารด้วยเลข DOI 114

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ฐานข้อมูล Business Source Complete 61

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ฐานข้อมูล ACS Journals 54

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Happy Library 71

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Online Searching 117

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

KKU Library Timeline 109

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Turnitin Checking 79

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

บริการ SMS Alert 63

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

สำหรับนักศึกษาที่สนใจสะสมหน่วยกิจกรรม 65

ข่าวสารและความบันเทิง
download โดย : สำนักวิทยบริการ

บริการ Counter Service 71

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

โลโก้ I LOVE LIBRARY 110

ข่าวสารและความบันเทิง
download โดย : สำนักวิทยบริการ

KKU Library Dashboard 61

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Clinical Key 68

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล CAB Abstract 52

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

รณรงค์การทิ้งขยะลงถัง 72

ข่าวสารและความบันเทิง
download โดย : สำนักวิทยบริการ

KKU Library App 66

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Library Crowd Sourcing 100

ข่าวสารและความบันเทิง
download โดย : สำนักวิทยบริการ

การตั้งค่าและการใช้งานระบบ VPN 147

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

f6b2 68

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

f5b2 55

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

f4b2 52

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

f2b2 65

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

card 67

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ser5 66

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

slow life2 77

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

movie 60

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ser2 71

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ser 79

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

service2 69

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

services1 62

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

metod ser 64

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

resource 69

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

service media 60

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Services e for all 70

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

one search 74

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

opac 66

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

scidirect top25 70

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Services e for te 52

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Services e for t 51

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Services e for b-g 61

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

Services for b-g 67

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

การหาวารสารบนชั้น 68

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

บริการเครื่องชาร์ตแบตมือถือ 71

ข่าวสารและความบันเทิง
download โดย : สำนักวิทยบริการ

บริการพื้นที่นั่งอ่าน 24 ชม. 76

ข่าวสารและความบันเทิง
download โดย : สำนักวิทยบริการ

สิทธิ์การยืมทรัพยากร 70

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ส่งเสริมการใช้ OPAC 152

Research Support
download โดย : สำนักวิทยบริการ

ยึดอกพกบัตร 90

ข่าวสารและความบันเทิง
download โดย : สำนักวิทยบริการ