รายการบทความและสื่อต่างๆ

ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารเลื่อน สุริหาร ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.
123 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร. 0-4300-9700 ต่อ 42827 ; ภายใน มข.: 42827
มือถือ: 098-196-2915
อีเมลล์: tyuwad@kku.ac.th

นางยุวดี เพชระ (ผู้ประสานงานห้องสมุด)                                       

อัพเดทล่าสุด 2021-09-20 09:40:37
copyright © 2017 Khon Kaen University Library. All right reserved.