รายการบทความและสื่อต่างๆ

ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 112 หมู่ 7 ต.หนองกอมเกาะ  อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
 โทรศัพท์:042-415600 ภายใน 49835

 โทรสาร:0-4241-5699
 อีเมล:  ckanok@kku.ac.th, library_nkc@hotmail.com

อัพเดทล่าสุด 2021-09-04 13:49:44
copyright © 2017 Khon Kaen University Library. All right reserved.