รายการบทความและสื่อต่างๆ

ห้องสมุดคณะะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
The Medical Libraty, Faculty of Medicine, 
 123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
 043 363983, 043 363460, ภายใน 63983, 63460
  mladda@kku.ac.th

อัพเดทล่าสุด 2018-11-15 10:14:14
copyright © 2017 Khon Kaen University Library. All right reserved.