รายการบทความและสื่อต่างๆ

ห้องสมุดคณะะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
 โทรศัพท์: 043 363983, 043 363454, ภายใน 63983, 63454
 อีเมล: mladda@kku.ac.th, ussahgij@kku.ac.th

อัพเดทล่าสุด 2018-07-16 16:37:36
copyright © 2017 Khon Kaen University Library. All right reserved.