highlight-bg6.jpg
SMART SERVICE บริการห้องสมุดรูปแบบใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Nitiya Chumapai   
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2016 เวลา 15:36 น.
SMART SERVICE 
 
 
Smart Service เป็นบริการห้องสมุดที่ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงบริการห้องสมุดในรูปแบบใหม่ 
โดยได้นำหน้าตาของแอพพลิเคชั้นเข้ามาเป็นหน้าตาของลิงค์บริการของห้องสมุด 
เพื่อทำให้ผู้ใช้รู้สึกมีความแปลกใหม่ และทันสมัยกับยุคต์  Smart Phone 
และในตัวบริการ Smart Service สามารถเลือกบริการตามประเภทของผู้ใช้เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน ดังนี้
 
1. สำหรับนักศึกษา อาจารย์และนักวิจัย
 
 
2. สำหรับบุคคลภายนอก
 
 
3. สำหรับบุคคลากรสำนักหอสมุด
 
 
สามารถเข้าใช้งานได้ฟรีทุกที่ทุกเวลา  http://libapps.kku.ac.th/app/
 
ข่าว/ภาพ : นายชัยณรงค์ คำแก้ว (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)