highlight-bg1.jpg
ห้ามใช้โปรแกรมดาวน์โหลดข้อมูล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:15 น.

เรียนแจ้งผู้ใช้บริการโปรดทราบ : ห้ามใช้โปรแกรมดาวน์โหลดข้อมูลทุกชนิด  ในการดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยเด็ดขาด หากมีผู้ใดละเมิด การใช้โปรแกรม สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ ฐานข้อมูลดังกล่าวได้อีกต่อไป ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้บริการโดยทั่วกัน และหากทราบว่า ผู้ใดทำการละเมิดจะถูกดำเนินการตามระเบียบของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไป

รายชื่อโปรแกรมที่ห้ามโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดข้อมูล ฐานข้อมูลของสำนักวิทยบริการ ตามรายชื่อดังนี้

โปรแกรม FlashGet

โปรแกรม GetRight

โปรแกรม Download Manager

โปรแกรมช่วยโหลด Orbit Downloader

โปรแกรมช่วยโหลด Download Accelerator Plus

โปรแกรมช่วยโหลด uTorrent

โปรแกรมช่วยโหลด  4Sync

โปรแกรม  Bitcomet

โปรแกรม  GlobalSCAPE CuteFTP Professional

โปรแกรม  DownThemAll

โปรแกรม  JDownloader

โปรแกรม  Mdownloader

โปรแกรม Mass Downloader

โปรแกรม Mipony

โปรแกรม Atube Catcher

โปรแกรม RapidShare Plus

โปรแกรม  HiDownload Pro

โปรแกรม Emule++

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 สิงหาคม 2012 เวลา 11:52 น.