บริการทั่วไป
สำหรับนักศึกษา
สำหรับอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร
หนังสือใหม่
Precalculus: Graphical, Numerical, Algebraic (8th Edition)/ Franklin D. Demana, Bert K. Waits, Gregory D. Foley, Daniel Kennedy
View More
เจ้าพ่อ ประวัติศาสตร์ จอมขมังเวทย์/ ธนาพล ลิ่มอภิชาต, สุวิมล รุ่งเจริญ, บรรณาธิการ
View More
อ่านทีวี : การเมืองวัฒนธรรมในจอโทรทัศน์ / สมสุข หินวิมาน
View More

 

รายชื่อหนังสือใหม่ รายชื่อบทความวารสารใหม่
อ่าน 12 popular Thai Magazines@ห้อง 2301 (บริการวารสาร) หรือยืม Tablet ได้ที่ห้อง 2200 (ห้องโสตทัศนบริการ)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์