ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ 174 หมู่ 17 ถ.ดรุณสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 043226458

แผนที่

ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่นมี 3 ชั้น

floor

ชั้น

ชั้น 1

เคาเตอร์ บริการยืม - คืน มุมวารสาร - หนังสือพิมพ์ มุมเด็กและครอบครัว (ห้องสมุดไทยคิด) ห้องดูหนัง ฟังเพลง BOOK ZONE

floor

ชั้น

ชั้นที่ 2

ห้องเฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการในหลวงกับน้ำ หนังสือสารานุกรมไทยฯ