สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

[gtranslate]
slide-about covid
slide-counter service
slide-โซนพักผ่อน
slide-โซนหนังสอ
slide-โซนอ่านหนังสือ
slide-บริการยืมโน๊ตบุ๊ค
slide-บริการสืบค้น
slide-บริการห้อง
slide-บุคลากร
slide-มาตรการป้องกันโควิด
ย้อนกลับย้อนกลับ
ก่อนหน้าก่อนหน้า

NEW Arrival

NEWS & EVENT

No posts found!

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. 123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์: 043-362145-6 ต่อ 42977 เบอร์ภายใน 42977
อีเมล:
ผู้ประสานงานห้องสมุด ลัดดาวัลย์ กำไรงาม kladda@kku.ac.th
จนท. OSS ยุพิน พานิชย์พะเนาว์ yupinpa@kku.ac.th