Counseling and Therapy in Video: Volume 1

เป็นฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการฝึกอบรมทางออนไลน์ที่ทั้งนักวิจัยและนักศึกษาสามารถดูวิธีให้การบำบัด และกรณีศึกษาจาก Streaming trainning video ประมาณ 400 ชั่วโมง ทั้งจากเหตุการณ์จริงและการแสดงซ้ำโดยจิตแพทย์ นักจิตวิทยา และนักสังคมวิทยาที่มีชื่อเสียง นอกเหนือจากทฤษฎีแลเวยังเข้าใจได้ด้วยภาษากายทั้งจากคนไข้และผู้ให้คำปรึกา สามารถสืบค้นและเลือกดูตามประเภทการบำบัด การวินิจฉัย อาการ หัวข้อเรื่อง วิธีการบำบัด และตามลักษณะของผู้มารับการบำบัด (เช่น เพศ เชื้อชาติ อายุ) มีเสียงพูดและไฮไลท์ตัวอักษรประกอบคำบรรยายที่สมบูรณ์วิ่งคู่ขนานไปกับภาพวิดีโอ ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น สามารถเลือกดึงส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้ในห้องเรียน ทำ course pack รวทั้งทำลิ้งค์ตรงไปยังส่วนที่อาจารย์ผู้สอนต้องการให้ดูเพิ่มเติมโดยนักศึกษาไม่ต้องไปควานหาเอง สำนักพิมพ์เจ้าของลิขสิทธิ์ที่ร่วมมือในโครงการนี้ เช่น Microtraining Ass, Allyn and Bacon, Psychotherapy.net, University of Manchester เป็นต้น

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานชุด Counseling and Therapy in Video ได้ที่ http://dl.dropbox.com/u/37781035/CTIV%20guide-Th.pdf

สืบค้นที่ http://ctiv.alexanderstreet.com/
สืบค้นได้ตั้งแต่ 31 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2554

ผู้แจ้ง: สุดใจ ธนไพศาล
อีเมล์: tsoodj@kku.ac.th

Monday, October 17, 2011, 11:29

 

Counseling and Therapy in Video: Volume 2

เป็นฐานข้อมูลการให้คำปรึกษาและจิตวิทยาบำบัด มีวิดีโอเพิ่มเติมขึ้นจากชุดแรก โดยเน้นแนวโน้มในปัจจุบันเกี่ยวกับโรคและการรักษาในเด็ก คนชรา การออกกำลัง พฤติกรรมการรับรู้ การบำบัดด้านเพศ การควบคุมน้ำหนักและความผิดปรกติในการบริโภค ความเครียดหลังอาการเจ็บป่วย และความกังวลตามกระแส

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานชุด Counseling and Therapy in Video ได้ที่ http://dl.dropbox.com/u/37781035/CTIV%20guide-Th.pdf

สืบค้นที่ http://ctiv.alexanderstreet.com/
สืบค้นได้ตั้งแต่ 31 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2554

ผู้แจ้ง: สุดใจ ธนไพศาล
อีเมล์: tsoodj@kku.ac.th

Monday, October 17, 2011, 11:22

 

Women and Social Movement, International

ฐานข้อมูลนี้ประกอบกด้วยข้อมูล 150,000 หน้า ส่วนใหญ่มีลิขสิทธิ์ และยังไม่เคยถูกนำออกเผยแพร่มาก่อน ผลงานนำเสนอในการประชุมองค์กรสตรีหลายสิบแห่งซึ่งเป็นแกนหลักของโครงการ เริ่มตั้งแต่ 1840 World 's Anti-Slavery ที่กรุงลอนดอน มาถึง "Beijing +15 ในปี 2010 ที่ได้มีการทบทวนตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ ในปี 1995 รวมทั้ง Casablanca Dream conference 2007 ซึ่งเป็นการรวมตัวของเหล่าสตรีในซีกโลกใต้ ข้อมูลกว่า 75% ในฐานข้อมูลนี้ เป็นข้อมูลลิขสิทธิ์ ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากองค์กรสตรี สำนักพิมพ์ชั้นนำ และคลังข้อมูลต่างๆ มีข้อมูลกว่า 30,000 หน้าเป็นต้นฉบับที่ไม่เคยถูกเผยแพร่มาก่อน รวมทั้งจดหมายและบันทึกประจำวันของบุคคลสำคัญบางท่าน ต้นฉบับบทความที่เขียนโดยนักวิชาการชั้นนำ พร้อมทั้งมี Dictionary of Women 's international Organization ให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรนานานชาติหลัก และผู้นำของเขา รวมในระบบด้วย

มีวารสารที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประชุมวิชาการกว่า 100,000 หน้า สิ่งพิมพ์ จดหมาย รูปถ่าย บันทึกประจำวัน และ Ephemera; รายงานจากคณะกรรมการระดับชาติ เชื่อมโยงไปยังทรัพยากรที่มีคุณค่าบนเว็บ 20,000 หน้า โดยมีข้อมูลที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ 7 %

สืบค้นที่ http://wasi.alexanderstreet.com/
สืบค้นได้ตั้งแต่ 31 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2554

ผู้แจ้ง: สุดใจ ธนไพศาล
อีเมล์: tsoodj@kku.ac.th

Monday, October 17, 2011, 10:47

 

World History in Video

เป็นฐานข้อมูล streaming video collection ที่ช่วยให้ครูผู้สอน นักศึกษา และผู้ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์สามารถเข้าถึงภาพยนตร์มากกว่า 1,750 เรื่อง ล้วนเป็นสารคดีเรื่องสำคัญและได้รับการยกย่องจากผู้สร้างภาพยนตร์ทั่วโลก เป็นผลการสำรวจประวัติศาสตร์ของมนุษย์ตั้งแต่อารยธรรมยุคแรกมาจนกระทั่งการทำลายกำแพงเบอร์ลิน World History in Video มีเนื้อหาครอบคลุมจากอาณาเขตทั่วโลก อาฟริกา, อเมริกา, เอเชีย, ยุโรป, ตะวันออกกลางและโอเชียเนีย จัดลำดับเหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์ตามกาลเวลา ด้วยภาพ เสียง สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และประวัติศาสตร์จากทั่วโลก ตรงมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยให้ข้อมูลการสำรวจประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ตั้งแต่ 8,000 ปีก่อนคริสตศักราช ถึงช่วงปลาย 1980 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ และประวัติศาสตร์

สืบค้นที่ http://whiv.alexanderstreet.com/
สืบค้นได้ตั้งแต่ 31 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2554

ผู้แจ้ง: สุดใจ ธนไพศาล
อีเมล์: tsoodj@kku.ac.th

Monday, October 17, 2011, 10:25

 

Social Theory

เป็นฐานข้อมูลทฤษฎีทางสังคมที่รวบรวมบทความที่มีอิทธิพลต่อเนื่องจากบรรดานักคิดคนสำคัญ เป็นแหล่งรวมข้อมูลวิชาการที่ใกล้ตัวที่สุดสำหรับนักเขียนภายใต้ลิทสิทธิ์ในการใช้งานที่อนุญาตให้ผู้อ่านเห็นทั้งตัวต้นฉบับชิ้นงานและคำแปล และสามารถสืบค้นทั้งหมดได้ในหน้าสืบค้นเดียวกันเป็นครั้งแรก เป็นฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในสาขา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา มานุษยวิทยา ศาสนา และการประพันธ์ โดยปีที่ให้ข้อมูลนั้น ย้อนหลังกลับไปนานพอที่จะศึกษาเชื่อมโยงไปถึงการเริ่มต้นทฤษฎีทางสังคม

สืบค้นที่ http://soth.alexanderstreet.com/
สืบค้นได้ตั้งแต่ 31 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2554

ผู้แจ้ง: สุดใจ ธนไพศาล
อีเมล์: tsoodj@kku.ac.th

Monday, October 17, 2011, 10:17

 

Theatre in Video

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมละครเวทีที่สำคัญของโลกกว่า 250 เรื่อง, 100 video documentaries และ online streaming video ความยาว 500 ชั่วโมง เป็นผลงานของนักแสดงนำและผู้กำกับภายใต้ลิขสิทธิ์จากหลายแหล่ง เป็นครั้งแรกที่ นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยสามารถทำเครื่องหมายคั่นไว้ที่ฉากการแสดง บทพูด และตัวอย่างบนเวที แล้ว สามารถลิงค์ไปยังงานวิจัยและบทเรียนได้ เป็นมิติใหม่ในการนำเสนอเอกสารงานวิจัยและการสอนในชั้นเรียน แต่ก่อนมีเพียงเอกสารเกี่ยวกับการแสดงเท่านั้นที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ แต่ผลงานของนักแสดง ผู้กำกับ และ ดีไซน์เนอร์ซึ่งล้วนมีค่ายิ่งต่อการศึกษาก็จะหายไปเมื่อการแสดงปิดฉากลง ปัจจุบัน Theatre in Video ช่วยให้นักศึกษาและนักวิจัยเลือกดูการแสดงยอดเยี่ยมทั้งหลายได้ซ้ำและซ้ำอีก โดยฐานข้อมูลดังกล่าวรวบรวมผลงานการแสดงบนเวทีตั้งแต่ปี 1960 ถึงปัจจุบัน

สืบค้นที่ http://ativ.alexanderstreet.com/
สืบค้นได้ตั้งแต่ 31 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2554

ผู้แจ้ง: สุดใจ ธนไพศาล
อีเมล์: tsoodj@kku.ac.th

Monday, October 17, 2011, 10:05

 

Opera in Video

เป็นฐานข้อมูลสตรีมมิ่งวิดีโอมีความยาวกว่า 500 ชั่วโม รวบรวมการแสดงคลาสสิกจากผู้สร้างการแสดงโอเปร่าชั้นนำ เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ผู้ประพันธ์เพลงและบริษัทผู้สร้าง ครอบคลุมอุปกรตั้งแต่ยุคบาร๊อคมาจนถึงศตวรรษที่ยี่สิบอย่างสมบูรณ์ ฐานข้อมูลนี้จะประกอบด้วยการแสดงโอเปร่าที่สำคัญที่สุด 250 ชุด วิดีโอบันทึกการแสดงบนเวที การสัมภาษณ์ และสารคดี

สืบค้นที่ http://opiv.alexanderstreet.com/
สืบค้นได้ตั้งแต่ 31 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2554

ผู้แจ้ง: สุดใจ ธนไพศาล
อีเมล์: tsoodj@kku.ac.th

Monday, October 17, 2011, 09:56

 

Dance in Video

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม dance performance จากเวทีการแสดงมาจัดทำเป็น online streaming video เลือกเปิดดูได้บนจอคอมพิวเตอร์ - ประกอบด้วยงานของนักแสดงและบริษัทที่มีชื่อเสียงในศตวรรษที่ยี่สิบกว่า 450 ผลงาน พร้อมเอกสารประกอบ ครอบคลุมสาขาวิชา ballet, tap, jazz, contemporary, experimental, และ video on dance training โดยให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1950 ถึงปัจจุบัน

สืบค้นที่ http://daiv.alexanderstreet.com/
สืบค้นได้ตั้งแต่ 31 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2554

ผู้แจ้ง: สุดใจ ธนไพศาล
อีเมล์: tsoodj@kku.ac.th

Monday, October 17, 2011, 09:39

 

Education in Video

เป็นฐานข้อมูล streaming Video ความยาว 144 ชั่วโมง (จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนครบ 750 ชั่วโมงในปี 2013) ครอบคลุมการสอนด้านศึกษาศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของครู วิดีโอกว่า 1,000 เรื่อง ความยาวกว่า 750 ชั่วโมง รวบรวมวิธีการสอน คำบรรยาย เอกสาร และเหตุการณ์ของนักเรียนและครูในห้องเรียนจริง ช่วยให้นักศึกษาในสาขาศึกษาศาสตร์สังเกตเห็นถึงพฤติกรรมที่ซับซ้อน น้ำเสียง สีหน้า และภาษากายซึ่งเป็ยสไตล์การสอนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมเครื่องมือที่อาจารย์พร้อมที่จะนำไปใช้สอน ได้แก่ course, study, discussion guides, assessmnt checklist, และ themed play list รวมทั้งภาพยนตร์ที่มักถูกนำมาใช้ในการสอนในระดับมหาวิทยาลัย

สืบค้นที่ http://ediv.alexanderstreet.com/
สืบค้นได้ตั้งแต่ 31 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2554

ผู้แจ้ง: สุดใจ ธนไพศาล
อีเมล์: tsoodj@kku.ac.th

Monday, October 17, 2011, 09:13

 

IOP Science Extra

ฐานข้อมูลทางด้านฟิสิกส์ ครอบคลุมเนื้อหาทางด้าน Applied Physics, Atomic, Moleclar and Optical Physics, Chemistry, Computational Science, Condensed Matter, Engineering Environment, Plasma Physics ซึ่งมีวารสารมากกว่า 60 ชื่อ
สืบค้นได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

สืบค้นที่ http://iopscience.iop.org

สอบถามข้อมูลและแสดงความคิดเห็นได้ที่: เยาวพร ศานติวิวัฒน์
อีเมล์: yaosir@kku.ac.th

Tuesday, October 04, 2011, 10:39

สำหรับผู้ดูแลระบบ