คำเตือนสำหรับการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ : โปรดอย่าใช้โปรแกรมในการ download ข้อมูล

เรียน บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน
ด้วยขณะนี้มีการใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการดาวน์โหลดเอกสารในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักวิทยบริการจัดให้บริการหลายฐานข้อมูล
ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิการเข้าใช้งานฐานข้อมูลตามที่ทางสำนักวิทยบริการได้เซ็นสัญญาไว้กับสำนักพิมพ์
ทางสำนักพิมพ์ได้ตรวจสอบพบและดำเนินการตัดสิทธิ์การเข้าใช้งานในฐานข้อมูลนั้น
และเป็นการส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานฐานข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำให้ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้เป็นปกติ

สำนักวิทยบริการจึงขอความร่วมมือ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน
ห้ามใช้โปรแกรมดาวน์โหลดอัตโนมัติ ดาวน์โหลดข้อมูลจากทุกฐานข้อมูลของสำนักวิทยบริการ หากอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาท่านใดติดตั้งโปรแกรมดาวน์โหลดอัตโนมัติต่าง ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้แล้ว
ขอความกรุณาปิดโปรแกรมดาวน์โหลดอัตโนมัติก่อนดาวน์โหลดข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้งที่สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักวิทยบริการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือ


โปรดรอสักครู่ ...........