รายการบทความและสื่อต่างๆ

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4002
 โทรศัพท์: 043-009700 ต่อ 45539 เบอร์ภายใน 45539
 อีเมล: sudsri@kku.ac.th | 

อัพเดทล่าสุด 2021-06-15 15:34:21
copyright © 2017 Khon Kaen University Library. All right reserved.