คำถามทั้งหมด: 30 เรื่อง | แก้ไขแล้ว: 29 เรื่อง (96.67%) | แก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง: 5 เรื่อง (17.24%)

ร้องเรียน/สอบถาม/เสนอแนะ

 • ระบบ E-thesis

  สงสัยว่าระบบค้นหาของ E-thesis มีปัญหา เพราะไม่สามารถสืบค้นได้โดยไม่เจอผลลัพท์ใดๆเลยแม้ว่าจะเป็น keyword ที่เคยใช้แล้วและเคยค้นเจอแล้ว
  Last Updated: 18 ต.ค. 2560 เวลา 13:36 น.
  Topics:
  Views: 196
 • ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

  ด้วยดิฉันอยู่ในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาโท ม.ศิลปากร สาขาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม จ.กรุงเทพฯ มีความประสงค์ต้องการดาวน์โหลดข้อมูลวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก ของดร.สมรักษ์ สหพงศ์ เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ไม่ทราบว่าจะมีช่องทางใดบ้างที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในรูปแบบไฟล์ pdf โดยไม่ต้องเดินทางไปถ่ายเอกสารที่จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากได้ค้นจากฐาน Thailis แล้ว ไม่ปรากฏข้อมูลดังกล่าวค่ะ ขอบคุณค่ะ
  Last Updated: 18 ต.ค. 2560 เวลา 11:11 น.
  Topics:
  Views: 190
 • หมวดหมู่หนังสือ

  ผมอยากทราบว่าในสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีรูปแบบการจัดหมวดหมู่หนังสือแบบไหนครับ และ สามารถยืมหนังสือได้กี่วัน สำหรับบุคคลทั่วไปครับ
  Last Updated: 18 ต.ค. 2560 เวลา 11:25 น.
  Topics:
  Views: 176
 • บันได

  อยากให้ช่วยติดตั้งราวบันไดทางขึ้นอาคารศูนย์สารสนเทศ บริเวณบันไดขึ้นลง เพิ่มอีก 1 จุดได้ไหมคะ เดิมจุดนี้มีราวบันไดอยู่แต่ไม่ทราบเหตุผลที่เอาราวออก เวลาเดินไม่มีราวจับอาจทำให้สะดุดหกล้ม หวังว่าคงได้รับความกรุณาจากท่าน
  Last Updated: 4 เม.ย. 2562 เวลา 09:11 น.
  Topics:
  Views: 25
 • โต๊ะอ่านหนังสือส่วนบุคคล แสงสว่างไม่พอ ครับ

  โต๊ะอ่านหนังสือส่วนบุคคล บริเวณพื้นที่นั่งอ่าน 24 ชั่วโมง และตามชั้นต่างๆ แสงสว่างบนโต๊ะไม่พอ ทำให้อ่านหนังสือยากและส่งผลต่อสุขภาพสายตา ยกเว้น โต๊ะบางส่วนที่อยู่ตรงกับหลอดไฟ สามารถใช้ได้ปกติครับ
  Last Updated: 3 เม.ย. 2562 เวลา 11:13 น.
  Topics:
  Views: 20
 • ทั่วไป

  อยากให้เจ้าหน้าที่เปิดลิฟต์ให้เป็นเวลามาตรฐานได้ไหมคะ ลิฟต์เช้าเปิดกี่โมง เพราะบางวันเปิด 8.15 มาถึง ขึ้นPARK จะขึ้นไปหาหนังสือข้างบน ก็ลำบาก ควรกำหนดเวลาเปิดที่แน่นอนด้วยคะ จะขอบคุณมาก
  Last Updated: 4 ก.พ. 2562 เวลา 08:41 น.
  Topics:
  Views: 44
 • renew

  อยากให้แนะนำวิธีการแก้ไขการ log in เข้ารีนิวหนังสือไม่ได้คะ ว่าควรตรวจสอบตรงไหนบ้าง จะได้แก้ไขเบื้องต้นได้ก่อนที่จะไปพบเจ้าหน้าที่คะ
  Last Updated: 23 ม.ค. 2562 เวลา 09:18 น.
  Topics:
  Views: 43