ทดสอบเขียนข่าวหรือบทความบริการ-mdlib

เปิดบริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30- 16.30 น. ปิดบริการวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

วิดีโอแนะนำห้องสมุดแพทย์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ตัวอย่างการฝั่ง Google Data Studio