ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์

แผนผัง

แผนที่

ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์มี 1 ชั้น

รายละเอียดพื้นที่

หมายเลข

8

ห้องอ่านหนังสือ

ห้องกลุ่มย่อยซึ่งจะเปิดให้บริการช่วงสอบสามารถสนองความต้องการทำงานเป็นกลุ่มหรือประชุมสัมมนากลุ่มย่อย และช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนในปัจจุบัน เหมาะสำหรับการประชุมกลุ่มย่อย การซ้อมนำเสนอของนักศึกษา

หมายเลข

10

ห้อง 24 ชั่วโมง

ห้องกลุ่มย่อยซึ่งจะเปิดให้บริการช่วงสอบสามารถสนองความต้องการทำงานเป็นกลุ่มหรือประชุมสัมมนากลุ่มย่อย และช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนในปัจจุบัน เหมาะสำหรับการประชุมกลุ่มย่อย การซ้อมนำเสนอของนักศึกษา