หมายเลข 1: ห้องประชุมขามแก่น Kham Kean Meeting Room


รายละเอียด: ห้องประชุมใหญ่ ให้บริการแก่บุคลากร มข.และบุคคลภายนอก

บริการภายในพื้นที่:
0
WiFi
0
Projector
0
ไมค์
240
เก้าอี้
0
แอร์

แผนผัง

ชั้น 1

หมายเลข

9

KKUL Maker Space

พื้นที่เทคโนโลยีสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมครบวงจร

หมายเลข

11

KKUL Maker Space ชั้นลอย

พื้นที่เทคโนโลยีสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมครบวงจร