นิทรรศการส่งเสด็จ สู่สรวงสวรรค์ นิทรรศการ “ส่งเสด็จ สู่สรวงสวรรค์” เพื่อถวายความอาลัยและเผยแพร่จดหมายเหตุในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะที่เรียกว่า “ประติมากรรมกระดาษ” ด้วยแนวคิดตามคำพ่อสอน เช่น กระดาษที่ที่บอบบางแต่เมื่อรวมกันแล้วทำให้เกิดความแข็งแรง เปรียบถึง “การรู้รักสามัคคี” เป็นงานที่ทำด้วยมือล้วนๆ แสดงถึง “ความพากเพียร” เป็นการแสดงออกถึงความซาบซึ้งของเด็กๆต่างจังหวัดที่มีต่อในหลวงของเขา และเป็นการให้โอกาสกับประชาชนจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมในงานพิธีที่กรุงเทพฯ ให้ได้มาร่วมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ณ ที่แห่งนี้ จัดแสดง ณ โถงนิทรรศการ ชั้น ๒ สำนักหอสมุด อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แผนผัง

แผนที่

นิทรรศการส่งเสด็จ สู่สรวงสวรรค์มี 1 ชั้น

รายละเอียดพื้นที่

หมายเลข

2

โซน G สรวงสวรรค์ (บน) และ โซน J กตัญญุตาเจดีย์ (ล่าง)

โซน G สรวงสวรรค์ ตราพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. รายล้อมด้วยเทวดามารับพระองค์สู่สรวงสวรรค์ -- โซน J กตัญญุตาเจดีย์ ใช้รูปทรงของเจดีย์วัดหนองแวง ศิลปะในสมัยรัชกาลที่ 9 มีทั้งหมด 9 ชั้น มี 36 ด้าน เท่ากับจำนวนครั้งที่เสด็จ ที่เจดีย์นำภาพพระบรมฉายาลักษณ์มาจัดวาง เพื่อระลึกถึงพระองค์ แทนความซาบซึ้งที่เหล่าพสกนิกรของขอนแก่นที่มีต่อพระองค์ตราบนานเท่านาน

หมายเลข

3

โซน J กตัญญุตาเจดีย์

ใช้รูปทรงของเจดีย์วัดหนองแวง ศิลปะในสมัยรัชกาลที่ 9 มีทั้งหมด 9 ชั้น มี 36 ด้าน เท่ากับจำนวนครั้งที่เสด็จ ที่เจดีย์นำภาพพระบรมฉายาลักษณ์มาจัดวาง เพื่อระลึกถึงพระองค์ แทนความซาบซึ้งที่เหล่าพสกนิกรของขอนแก่นที่มีต่อพระองค์ตราบนานเท่านาน

หมายเลข

4

โซน J กตัญญุตาเจดีย์

ใช้รูปทรงของเจดีย์วัดหนองแวง ศิลปะในสมัยรัชกาลที่ 9 มีทั้งหมด 9 ชั้น มี 36 ด้าน เท่ากับจำนวนครั้งที่เสด็จ ที่เจดีย์นำภาพพระบรมฉายาลักษณ์มาจัดวาง เพื่อระลึกถึงพระองค์ แทนความซาบซึ้งที่เหล่าพสกนิกรของขอนแก่นที่มีต่อพระองค์ตราบนานเท่านาน

หมายเลข

5

โซน J กตัญญุตาเจดีย์

ใช้รูปทรงของเจดีย์วัดหนองแวง ศิลปะในสมัยรัชกาลที่ 9 มีทั้งหมด 9 ชั้น มี 36 ด้าน เท่ากับจำนวนครั้งที่เสด็จ ที่เจดีย์นำภาพพระบรมฉายาลักษณ์มาจัดวาง เพื่อระลึกถึงพระองค์ แทนความซาบซึ้งที่เหล่าพสกนิกรของขอนแก่นที่มีต่อพระองค์ตราบนานเท่า

หมายเลข

6

โซน A ปฐมเสด็จสู่ขอนแก่น

ในหลวงรัชกาลที่ 9ทรงเสด็จมาในปี พ.ศ.2498 ด้วยรถไฟพระที่นั่ง ทรงพระราชทานต้นกัลปพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำจังหวัด และดอกราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด เป็นความประทับใจที่ชาวขอนแก่นซาบซึ้งใจยิ่ง

หมายเลข

7

โซน A ปฐมเสด็จสู่ขอนแก่น

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จมาในปี พ.ศ.2498 ด้วยรถไฟพระที่นั่ง ทรงพระราชทานต้นกัลปพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำจังหวัด และดอกราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด เป็นความประทับใจที่ชาวขอนแก่นซาบซึ้งใจยิ่ง

หมายเลข

8

โซน A ปฐมเสด็จสู่ขอนแก่น (ซ้าย) โซน B พระมหากรุณาธิคุณ (ขวา)

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จสู่ขอนแก่นถึง 36 ครั้ง ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการทรงพระราชทานปริญญาบัตร ทรงให้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชาวขอนแก่นได้นำไปใช้พัฒนา คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเสมอ

หมายเลข

9

โซน B พระมหากรุณาธิคุณ

ในหลวงรัชกาลที่ 9ทรงเสด็จสู่ขอนแก่นถึง 36 ครั้ง ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการทรงพระราชทานปริญญาบัตร ทรงให้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชาวขอนแก่นได้นำไปใช้พัฒนา คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเสมอ

หมายเลข

11

โซน C ราชปฏิสันถาร

ในหลวงทรงพบปะบัณฑิตอย่างไม่ถือพระองค์ มอบให้ทั้งกำลังใจ และ แนวทางการดำรงชีวิตที่ดีงาม

หมายเลข

12

โซน C ราชปฏิสันถาร

ในหลวงทรงพบปะบัณฑิตอย่างไม่ถือพระองค์ มอบให้ทั้งกำลังใจ และ แนวทางการดำรงชีวิตที่ดีงาม

หมายเลข

13

โซน F พวงมาลาอาลัย

ตรา พระปรมาภิไธยย่อ ภปร. กลุ่มดอกไม้ แสดงถึงการไว้อาลัยอย่างสุดซึ้ง

หมายเลข

14

โซน F พวงมาลาอาลัย

ตรา พระปรมาภิไธยย่อ ภปร. กลุ่มดอกไม้ แสดงถึงการไว้อาลัยอย่างสุดซึ้ง

หมายเลข

15

โซน E พระเมรุมาศ (ซ้าย) โซน F พวงมาลาอาลัย (ขวา)

โซน E พระเมรุมาศ พระเมรุมาศบนสวรรค์ ในมวลเมฆ เทวดา นางฟ้า รายรอบ -- โซน F พวงมาลาอาลัยตรา พระปรมาภิไธยย่อ ภปร. กลุ่มดอกไม้ แสดงถึงการไว้อาลัยอย่างสุดซึ้ง

หมายเลข

17

โซน E พระเมรุมาศ (ซ้าย) โซน D พระมหาพิชัยราชรถ (ขวา)

โซน E พระเมรุมาศ พระเมรุมาศบนสวรรค์ ในมวลเมฆ เทวดา นางฟ้า รายรอบ -- โซน D พระมหาพิชัยราชรถ ริ้วขบวนพระอิสริยศ แสดงถึงความสง่างามสมพระเกียรติแด่องค์มหาราชันของเรา

หมายเลข

20

โซน G สรวงสวรรค์

ตราพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. รายล้อมด้วยเทวดามารับพระองค์สู่สรวงสวรรค์