ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

แผนที่

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์มี 2 ชั้น

floor

ชั้น

ชั้น 1

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ให้บริการยืม-คืนหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ มีบริการเติมเงินบัตรนักศึกษา

floor

ชั้น

ชั้น 2

มีห้อง Conference Room และห้อง Meeting Room ให้บริการ มีพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ และพื้นที่ Relax Zone บริเวณรังผึ้ง ให้บริการ