ห้องสมุดวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น

แผนผัง

แผนที่

ห้องสมุดวิทยาลัยปกครองท้องถิ่นมี 1 ชั้น

รายละเอียดพื้นที่

หมายเลข

1

ห้องนั่งเล่น

พื้นที่ห้องโถงบริเวณทางเข้า ซึ่งมีโต๊ะว้ให้บริการนั่งอ่าน

หมายเลข

2

counter

counter ให้บริการยืม - คืน และสอบถามบรรณารักษ์