โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์

แผนผัง

แผนที่

โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์มี 1 ชั้น

รายละเอียดพื้นที่

หมายเลข

4

ห้อง Control

Control Room หรือห้องที่มีการควบคุม โดยทั่วไปแสง,สี,เสียง