หอศิลป์ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์

แผนผัง

แผนที่

หอศิลป์ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์มี 1 ชั้น

รายละเอียดพื้นที่