ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์

แผนผัง

แผนที่

ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์มี 1 ชั้น

รายละเอียดพื้นที่

หมายเลข

4

มุมกาแฟ

" เป็นมุมพักผ่อนสบายๆ สำหรับผู้มาใช้บริการห้องสมุด "

หมายเลข

6

มุมบริการ Chrome

" บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ "