ติดต่อเรา

tel: 043-202541 ต่อ 42616
e-mail: bonsir@kku.ac.th


ตารางเวลาการจัดอบรมและกิจกรรม IL

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมอบรมทักษะการรู้สารสนเทศ

ดูทั้งหมด

การใช้โปรแกรมจัดทำรายการบรรณานุกรมด้วย Zotero และการใช้ Turnitin

วิทยากรโดยคุณวัชรีวรรณ มัฆวิมาลย์และคุณกฤติกา สุนทร...

more...

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
 โทรศัพท์: 0 4320 2541, โทรสาร: 0 4320 2543
 อีเมล: library@kku.ac.th
 เบอร์โทรภายในคลิกที่นี่

อัพเดทล่าสุด 2018-01-18 09:44:43
copyright © 2017 Khon Kaen University Library. All right reserved.
Need Help?
Have a question?
Please leave your message Click!
Staff Offline