ติดต่อเรา

tel: 043-202541 ต่อ 42616
e-mail: walsae@kku.ac.th


LIFELONG LEARNING

หลักสูตรอบรมที่กำลังเปิดรับสมัคร

-ยังไม่มีหลักสูตรการอบรมเปิดรับสมัครในขณะนี้-

กิจกรรมอบรมทักษะการรู้สารสนเทศ

ดูทั้งหมด

นำชมและแนะนำการใช้ห้องสมุด

วิทยากรโดยคุณบุษกร อุสส่าห์กิจ ...

more...

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
 โทรศัพท์: 0 4320 2541, โทรสาร: 0 4320 2543
 อีเมล: library@kku.ac.th
 เบอร์โทรภายในคลิกที่นี่

อัพเดทล่าสุด 2019-06-25 19:18:27
copyright © 2017 Khon Kaen University Library. All right reserved.
Need Help?
Have a question?
Please leave your message Click!
Staff Offline