Need Help?
Have a question?
Please leave your message Click!
Staff Offline

ทีมผู้พัฒนา ระบบการจัดการข้อร้องเรียน (Complaint Management System)

อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 2017-10-27 15:55:03

ทีมผู้พัฒนา 
ระบบการจัดการข้อร้องเรียน (Complaint Management System) 


นางสาวภัสรา  หงษ์อินทร์

นักศึกษาสหกิจศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ที่ปรึกษา 
นายธีรยุทธ บาลชน 
ฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อโสตทัศน์

นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย
นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น  


     รายละเอียดบทความ
  • หมวดหมู่: ทีมผู้พัฒนาระบบ
  • ประเภทข้อมูล: บทความ
  • โพสเมื่อ: 2017-10-27 15:42:37
  • โพสโดย: อัคริมา สุ่มมาตย์
  • สังกัด: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • จำนวนผู้เข้าชม: 5 ครั้ง

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
 โทรศัพท์: 0 4320 2541, โทรสาร: 0 4320 2543
 อีเมล: library@kku.ac.th
 เบอร์โทรภายในคลิกที่นี่

อัพเดทล่าสุด 2019-08-23 15:21:07
copyright © 2017 Khon Kaen University Library. All right reserved.