เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ Human Book

Human Book : ผศ.ดร. อรสา กงตาล

การดูแลผู้สูงวัยอย่างไร ให้สุขใจทั้งสองฝ่าย

คำอธิบาย : การดูแลผู้สูงวัยอย่างไร ให้สุขใจทั้งสองฝ่าย

Human Book : ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง

Happy R2R (From Routine To Research)

คำอธิบาย : R2R กระตุ้นให้คนทำงานเกิดการเรียนรู้ที่จะปรับปรุงคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการวิจัยมาช่วยให้ได้ความรู้ที่น่าเชื่อถือและนำไปใช้ได้จริง...

Human Book : MOM

เลี้ยงลูกออทิสติกอย่างไรจนได้เป็นคุณหมอ

คำอธิบาย : ประสบการณ์จริงของคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเองและสังเกตเห็นพัฒนาการของลูกผิดปกติ และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ดูแลและส่งเสริมพัฒนาการที่เด่นจนลูกประสบความสำเร็จในชีวิต...